Văn phòng điều tra T&T – Điều tra tài chính doanh nghiệp

Văn phòng điều tra T&T cung cấp dịch vụ điều tra cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cơ quan truy tố. Các vụ điều tra bao gồm từ cáo buộc gian lận của nhân viên thông qua sự lơ lỏng quản lý đối với các nhà lãnh đạo. Các cuộc điều tra của chúng tôi thường là đa lĩnh vực, nhân chứng vật chứng thường có thể hỗ trợ các vụ kiện tụng hoặc thủ tục phá sản.

Chúng tôi hiểu rằng đây có thể là lãnh vực mới cho bạn và có thể có những áp lực đáng kể về thời gian. Các chuyên gia của chúng tôi có thể huy động nhanh chóng và có thể thu hút các đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới nếu cần.

Một phương pháp tiếp cận đa diện

Phạm vi bao phủ của chúng tôi là rộng lớn. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia về dịch vụ tài chính và ngân hàng. Ngoài việc thiết lập các kế hoạch, chúng tôi cũng có thể tư vấn về các biện pháp khắc phục có thể liên quan đến đề xuất cải tiến các chính sách, thủ tục và khả năng kiểm soát tình hình doanh nghiệp.

Chúng tôi thực hiện công việc điều tra tham nhũng, rửa tiền, rủi ro gian lận. Chúng tôi có chuyên gia về kế toán và thuế, bao gồm cả những sai phạm kế toán tiềm ẩn và các yêu cầu kỹ năng chuyên nghiệp. Nếu có yêu cầu chúng tôi có thể mang lại hỗ trợ từ các máy tính của chúng tôi và các đội phục hồi dữ liệu bị xóa.

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện chiến lược với tiêu chuẩn cao nhất về quản lý và hành vi đạo đức, giải quyết gian lận và hối lộ trong doanh nghiệp. Nhóm của chúng tôi có kỹ năng thực hiện công việc kiểm toán. Chúng tôi cũng gửi các bài đánh giá cho khách hàng thường xuyên.

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt để cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề và sự phức tạp có thể phát sinh trong quá trình điều tra.

Bài viết liên quan

ẢNH ĐẸP

error: Content is protected !!