Thám tử Sài Gòn T&T – Dịch vụ điều tra nội bộ doanh nghiệp

Điều tra tại nơi làm việc

Các cuộc điều tra đã có tầm quan trọng to lớn trong nội bộ doanh nghiệp mà phần lớn là điều tra nhân sự. Không điều tra, hoặc không điều tra đúng, có thể dẫn đến hậu quả mà không ai có thể gánh trách nhiệm. Khi Văn phòng điều tra T&T lần đầu tiên mang dịch vụ điều tra nội bộ doanh nghiệp cho một số các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã từ chối hoặc có chấp nhận sử dụng thì vẫn bằng ánh mắt nghi ngờ. Thời kỳ đầu chúng tôi chỉ nhận được những vụ điều tra nhỏ về cá nhân hay bộ phận của doanh nghiệp. Bây giờ, sau gần 20 năm, chúng tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để thảo luận về cách tiến hành một cuộc điều tra.

Điều quan trọng là khi tuyển dụng nhân sự, nhất là nhân sự có vị trí quan trọng thì trước khi tuyển dụng doanh nghiệp phải tiến hành điều tra lý lịch nhân sự thật kỹ càng. Trong một số trường hợp, họ sẽ tìm hiểu sự thật hoặc giảm thiểu các yếu tố mà nếu họ đã tiến hành sẽ dẫn đến trách nhiệm về phía của họ. Ở những nơi khác, cuộc điều tra sẽ tăng cường vị trí của họ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, các tòa án vẫn còn ít bênh chủ doanh nghiệp vì khi vội vã sa thải mà không có sự hiểu biết thấu đáo về luật lao động. Họ thậm chí còn ít khoan dung đối với các chủ lao động tiến hành truy tố, xây dựng bằng chứng để sa thải, chứ không phải là một cuộc điều tra vô tư.

Chúng tôi cập nhật đầy đủ về các yêu cầu pháp lý và chúng tôi sẽ không chỉ cho bạn biết khi điều tra là cần thiết, chúng tôi có thể cài cắm một điều tra viên để hướng dẫn doanh nghiệp trong suốt quá trình, gửi báo cáo và tư vấn cho bạn về các bước tiếp theo. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng sẽ tiến hành điều tra, nhưng trong nhiều trường hợp, điều này không được khuyến cáo vì chúng tôi không thể là cả cố vấn và điều tra viên.

Bất kể hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ đảm bảo việc điều tra của bạn được thực hiện đúng và bạn không phải chịu trách nhiệm không đáng có.

Bài viết liên quan

ẢNH ĐẸP

error: Content is protected !!