Văn phòng thám tử T&T Điều tra làm giả nhãn hiệu

Điều tra làm giả nhãn hiệu

Văn phòng điều tra T&T đại diện cho đa số chủ sở hữu nhãn hiệu, trong ngành may mặc đang phải đối mặt với vi phạm nhãn hiệu. Văn phòng điều tra T&T đã được Cơ quan quản lý nhà nước xác nhận là một Chuyên gia trong lĩnh vực hàng chống hàng giả tại Việt Nam.

Bảo hộ nhãn hiệu

Bảo vệ thương hiệu là quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp – lớn hay nhỏ. Văn phòng điều tra T&T liên tục giám sát các doanh nghiệp, cũng như các trang web cho các doanh nghiệp đó và điều tra Bản quyền, Thương hiệu, Bằng sáng chế, Tên miền, Bảo vệ Thương hiệu, Bảo vệ Thiết kế và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Gửi thư yêu cầu chấm dứt tới bên vi phạm

Văn phòng điều tra T&T cung cấp dịch vụ gửi thư yêu cầu ngưng vi phạm & thay mặt chủ sở hữu Nhãn hiệu và Quyền sở hữu Trí tuệ phong tỏa hoạt động vi phạm. Văn phòng điều tra T&T cũng đã phê duyệt các cơ sở lưu trữ giam giữ cho các vụ án dân sự.

Hỗ trợ Thi hành Luật

Văn phòng điều tra T&T làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật cấp quận huyện và cấp tỉnh. Văn phòng điều tra T&T sẵn sàng sử dụng các biện pháp như khởi kiện sở hữu trí tuệ và sản phẩm giả mạo.

Văn phòng điều tra T&T thường xuyên tiến hành mua hàng bí mật qua Internet và điều tra danh tính thực của người bán.

Vui lòng liên hệ với Văn phòng điều tra T&T để biết thêm chi tiết.

Bài viết liên quan

ẢNH ĐẸP

error: Content is protected !!