Dịch vụ điều tra doanh nghiệp của Thám tử Sài Gòn T&T

Việc điều tra thông tin các doanh nghiệp đối với các công ty điều tra tư đòi hỏi phải có giấy phép của các cơ quan quản lý và cơ quan địa diện pháp luật. Nhân viên điều tra yêu cầu phải có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm. Văn phòng điều tra T&T là một tổ chức với đầy đủ các chức năng để đáp ứng nhu cầu của quý khách Nhân viên điều tra của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn về điều tra, giải quyết tranh chấp và tội phạm công nghệ.

Điều tra doanh nghiệp là một công việc phức tạp, nhiều tài liệu, nhiều báo cáo. Việc điều tra gian lận của nhân viên bị phát hiện và sự phá dối của đối thủ khi cài gián điệp vào nội bộ doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra cung cấp cho bạn sự bảo vệ chống lại việc liên quan tới chính trị, hối lộ và lệnh trừng phạt.

Nhóm điều tra tranh chấp của chúng tôi vừa cung cấp bằng chứng, vừa là các nhân chứng cho khách hàng và đã đưa ra bằng chứng tại tòa hơn 250 lần. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong một loạt các loại tranh chấp bao gồm trọng tài quốc tế theo các quy tắc khác nhau.

Trong trường hợp bạn đã trải qua những mất mát tài chính, thực thi luật pháp hoặc là chủ thể của một khiếu kiện pháp lý, chúng tôi sẽ giúp bạn khôi phục về tài chính và hoạt động, cung cấp cho bạn sự đảm bảo bạn cần phải đáp ứng các nhà quản lý, cổ đông, giám đốc điều hành và nhân viên.

Dịch vụ của chúng tôi:

Điều tra tội phạm công nghệ,
Điều tra t
ranh chấp
Điều tra dân sự …

Bài viết liên quan

ẢNH ĐẸP

error: Content is protected !!