Dịch vụ tư vấn và điều tra chuyên nghiệp

Công ty điều tra T&T (T&T Investigations) cung cấp dịch vụ tư vấn và điều tra chuyên nghiệp cho các công ty, cũng như các doanh nghiệp tư nhân và các công ty luật nổi bật.

Dịch vụ tư vấn và điều tra an ninh của thám tử sài gòn T&T cung cấp cho khách hàng mức độ chuyên môn cao nhất. Sau khi sử dụng dịch vụ điều tra của chúng tôi, khách hàng của đã có thể loại bỏ được sự mất mát liên quan đến trộm cắp, giảm rủi ro tài chính và kết quả là giúp bộ máy điều hành của các công ty có thể kiểm soát hiệu quả hơn.

Chúng tôi chuyên dịch vụ:

Điều tra doanh nghiệp bí mật
Điều tra tội phạm doanh nghiệp
Hỗ trợ kiện tụng cho các văn phòng luật
Đánh giá thiệt hại
Điều tra nhân sự
Tổ chức hội thảo về an ninh doanh nghiệp
Chương trình phòng chống trộm cắp doanh nghiệp
Bảo mật tài liệu, sáng chế
Tư vấn an ninh mạng
Điều tra Sản phẩm & Hàng giả
Liên hệ với Văn phòng điều tra T&T để biết thêm thông tin về các dịch vụ điều tra của chúng tôi

CÔNG TY ĐIỀU TRA TƯ T&T

Bài viết liên quan

ẢNH ĐẸP

error: Content is protected !!