Công ty điều tra T&T – Dịch vụ điều tra thông tin dân sự

Văn phòng điều tra tư T&T cung cấp dịch vụ điều tra nhân sự chuyên nghiệp.

Điều tra nhân sự

Điều tra lý lịch
Cung cấp thông tin nhân thân
Điều tra năng lực
Nguyên nhân thôi việc

Điều tra doanh nghiệp tư nhân

Công việc điều tra thường được thực hiện từng bước. Tuy nhiên, cũng giống như trong trường hợp điều tra cá nhân. Một số dịch vụ điều tra doanh nghiệp tư nhân chúng tôi cung cấp bao gồm:

Điều tra trước khi tuyển dụng
Điều tra năng lực nhân sự chủ chốt
Lý do xin việc
Xác minh tài sản cố định
Cung cấp thông tin nhân thân

Tại Văn phòng điều tra tư T&T chúng tôi tin rằng thông tin chính xác là mục tiêu chính. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ thông tin khác nhau như:

Tìm kiếm thông tin biển số xe
Tìm kiếm Giấy phép kinh doanh
Tìm kiếm nguồn gốc bằng cấp chứng chỉ cá nhân
Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp, công ty
Tìm kiếm bất động sản
Tìm kiếm Xác minh Địa chỉ
Tìm kiếm cơ sở dữ liệu tài chính
Tìm kiếm cơ sở dữ liệu bảo hiểm

Rủi ro có thể gây ra cá nhân hoặc doanh nghiệp phần lớn là do dân sự. Hãy tham khảo danh sách của chúng tôi về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để bảo vệ bạn khỏi rắc rối và để giảm thiểu tác động của bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào.

Bài viết liên quan

ẢNH ĐẸP

error: Content is protected !!