Dịch vụ điều tra doanh nghiệp và thương mại của Thám tử T&T

Dịch vụ điều tra được sử dụng đúng cách có thể có ảnh hưởng tích cực đến hình ảnh của doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Dưới đây là một số dịch vụ được khách hàng doanh nghiệp và thương mại của chúng tôi sử dụng nhiều nhất.

Dịch vụ điều hành (điều tra bộ phận điều hành doanh nghiệp)
Biển thủ, tham ô trong doanh nghiệp
Hỗ trợ kiện tụng
Đánh giá chương trình an ninh
Dịch vụ thông tin
Dịch vụ chống sao chép
Thu thập thông tin cạnh tranh
Bảo vệ thông tin độc quyền
Điều tra sở hữu trí tuệ
Điều tra nội bộ
Hỗ trợ nhân sự
Điều tra lý lịch nhân sự
Điều tra tài chính
Cung cấp hình ảnh và clip
Cung cấp hệ thống camera theo dõi liên tục
Các cuộc điều tra bí mật
Hỗ trợ xử lý lao động
Giám sát
Các cuộc điều tra WSIB
Điều tra tình trạng sức khỏe nhân sự
Điều tra mối quan hệ
Điều tra tài chính
Các cuộc điều tra tài chính tại Văn phòng điều tra T&T được tiến hành với mức độ bảo mật cao nhất. Các chuyên gia tài chính của chúng tôi có một mạng lưới rộng khắp đủ giúp bạn tìm ra câu trả lời bạn cần. Một số dịch vụ điều tra tài chính của chúng tôi bao gồm:

Mạng thông tin mở rộng
Phân tích thu nhập và chi tiêu
Xác định tài sản
Mối quan hệ giữa các doanh nghiệp
Điều tra phá sản
Điều tra tham nhũng
Hỗ trợ Sáp nhập và Mua lại
Đánh giá các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế
Chương trình hợp tác an ninh

Các phương pháp và thiết bị bảo mật tiên tiến của chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng trong nước và quốc tế trong công tác phòng chống thiệt hại. Tham khảo danh sách các dịch vụ an ninh bên dưới.

Tư vấn lập kế hoạch bảo mật
Đánh giá tổn thất
Dịch vụ bảo mật thông tin
Lập kế hoạch an toàn
Tư vấn tranh chấp lao động
Liên hệ an ninh quốc tế
Nhận thức về an ninh cá nhân
Kiểm tra trước khi tuyển dụng
Lập chương trình điều tra

Văn phòng điề tra T&T sử dụng các chuyên gia hàng đầu để thực hiện công việc nhằm đem lại cho khách hàng  dịch vụ chất lượng cao nhất. Với kinh nghiệm trước đây trong vai trò tương tự với cảnh sát điều tra. Một số thiết bị mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

Phát hiện thiết bị nghe lén
Phát hiện thiết bị vi sóng

Bài viết liên quan

ẢNH ĐẸP

error: Content is protected !!