Dịch vụ Điều tra Công nghiệp của Thám tử T&T

Điều tra nội bộ
Công nghệ sản xuất bị mất trộm, trộm cắp bằng sáng chế, khuôn mẫu sẽ làm tổn thất cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp bỏ chi phí hàng triệu đô la mỗi năm để rồi gặp phải các vấn đề nội bộ như trộm cắp xảy ra, doanh nghiệp mất tài sản sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ, ảnh hưởng đến thương hiệu và uy tín. Tham khảo danh sách các dịch vụ điều tra nội bộ mà chúng tôi cung cấp để bảo vệ doanh nghiệp của bạn.

Các cuộc điều tra bí mật
Phát hiện lạm dụng ma túy / rượu của nhân viên
Đánh giá năng lực nhóm, phòng ban
Hệ thống camera giám sát CCTV
Điều tra hồ sơ bệnh án, hồ sơ người khuyết tật
Điều tra năng lực nhân sự điều hành
Kiểm tra hệ thống an ninh và đánh giá trang web
Giám sát nhân viên
Điều tra tài chính
Bảo vệ thông tin độc quyền
Hỗ trợ xử lý lao động

Báo cáo chi tiết của Văn phòng điều tra tư T&T và mối quan hệ tích cực với cơ quan pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát được nhân sự và hợp đồng lao động có thời hạn, hợp thời và an toàn.

Một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để hỗ trợ trong tranh chấp lao động của bạn bao gồm:

Tài liệu Video
Luật sư
Các dịch vụ ngoại vi
Tư vấn an ninh
Đào tạo cán bộ quản lý

Tất cả các tài liệu chúng tôi cung cấp cho các mục đích hỗ trợ kiện tụng
Hành động trên như là một bước quan trọng để ngăn chặn cho thiệt hại về tài sản, Mất tài sản và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bài viết liên quan

ẢNH ĐẸP

error: Content is protected !!