Để trở thành một nhà điều tra pháp lý

Hệ thống tư pháp phụ thuộc vào chứng cứ thật và chính xác tuyệt đối. Các nhà điều tra pháp lý là những chuyên gia được trọng dụng  để đảm bảo rằng cả hai bên luật sư bào chữa và cơ quan đại diện pháp luật đều có tất cả các thông tin liên quan, bao gồm hồ sơ, tài liệu, và lời khai của nhân chứng, khi xử lý vụ án của họ, dù là tại tòa án dân sự hay hình sự.

Tất cả các thông tin và chứng cứ phải  mang lại lợi ích cho trường hợp khách hàng của họ. Do những hạn chế về thời gian, các luật sư thường dựa vào một nhóm các chuyên gia để thu thập thông tin và tài liệu cần thiết cho vụ việc, với các điều tra viên pháp lý là một phần của nhóm đó. Các nhà điều tra pháp luật thực hiện một số nhiệm vụ thiết yếu cho cả hai đội luật su bào chữa và bên truy tố, tất cả đều đòi hỏi tinh thần sắc bén, kỹ năng nghiên cứu vững chắc, kỹ năng giao tiếp miệng và viết tốt, và các kỹ năng điều tra tinh vi.

Các chuyên gia điều tra chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ tòa án và các văn bản pháp luật khác, làm chứng tại tòa án và phỏng vấn các nhân chứng. Các nhà điều tra pháp lý thường làm việc trong các môi trường nhịp độ nhanh đòi hỏi kỹ năng tổ chức tuyệt vời và có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên và hoàn thành nhiệm vụ một cách kịp thời. Một vài nhiệm vụ của các điều tra viên pháp lý bao gồm:

Chuẩn bị, phục vụ và nộp các văn bản pháp luật, như tuyên thệ, khiếu nại, hợp đồng, tóm tắt, di chúc, đóng cửa bất động sản, v.v.
Nghiên cứu các mô hình hợp pháp
Phỏng vấn các nhân chứng và các bên
Lấy và kiểm tra bằng chứng, vật chứng
Xác minh chứng cứ hiện có
Thu thập và phân tích dữ liệu nghiên cứu, bao gồm các mã pháp lý, tài liệu và các bài báo
Chuẩn bị bằng chứng
Dựng lại hiện trường
Tiến hành nghiên cứu cho luật sư khởi xướng hành động pháp lý, hỗ trợ quá trình tố tụng và xây dựng các chiến lược quốc phòng
Nộp đơn với thư ký toà án
Thông qua nghiên cứu và điều tra, các điều tra viên pháp lý cung cấp cho các luật sư thông tin vừa phải và chính xác. Các nhà điều tra viên pháp lý phải hiểu sâu về các quy tắc bằng chứng và họ phải đảm bảo rằng tất cả các bằng chứng được thu thập theo luật pháp và các phát hiện của họ vẫn luôn là mục tiêu mọi lúc.

Các điều tra viên pháp lý có thể làm việc trực tiếp cho một công ty luật, luật sư, luật sư đại diện hoặc luật sư của khu học chánh, hoặc họ có thể cung cấp dịch vụ của họ trên cơ sở hợp đồng.

Bài viết liên quan
error: Content is protected !!