Chuyên viên điều tra và phòng chống gian lận

Chuyên viên điều tra và phòng chống gian lận yêu cầu phải đáp ứng những tiêu chí sau:
– Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên
– Sử dụng tiếng anh thành thạo. Toeic: 700 trở lên.
– Thông thạo ngôn ngữ truy xuất dữ liệu (SQL, Oracle, SAS..)
– Có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm trong phòng chống gian lận từ lĩnh vực tài chính hoặc các ngành liên quan
– Có khả năng phân tích và nghiên cứu thông tin/dữ liệu một cách độc lập
– Chủ động trong công việc
– Khả năng làm việc hướng tới kết quả
– Tư duy logic tốt
– Đánh giá và đưa ra quyết định


Công việc phải làm

1. Tham gia xây dựng quy định, quy trình liên quan đến công tác điều tra và phòng chống gian lận.
2. Tham gia xây dựng, phối hợp với bộ phận chính sách để đưa ra những góp ý điều chỉnh chính sách phù hợp theo từng thời kỳ nhằm giảm thiểu rủi ro.
3. Thực hiện thu thập, cập nhật và quản lý danh sách đen các thông tin về Khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo
4. Nghiên cứu các Hồ sơ sơ khách hàng bị quá hạn ngay từ kỳ trả nợ đầu tiên, quá hạn liên tiếp 2/3 kỳ trả nợ, phân tích, điều tra và tìm hiểu nguyên nhân.
5. Tham gia xây dựng các công cụ cảnh báo, phòng ngừa gian lận.
Phối hợp làm việc với các bộ phận có liên quan khi phát hiện vi phạm / gian lận.
6. Hỗ trợ soạn thảo giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo các kiến thức về phòng chống gian lận cho nhân viên bán hàng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.
7. Giám sát và đánh giá thực hiện quy chế, quy trình nội bộ liên quan đến quản lý rủi ro hoạt động thông qua kiểm tra định kỳ/đột xuất hoặc điều tra độc lập (nếu có).
8. Thực hiện thống kê báo cáo số liệu liên quan đến công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên
9. Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý
10. Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh
11. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp (Tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.
12. Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỀU TRA TƯ T&T

Bài viết liên quan

ẢNH ĐẸP

error: Content is protected !!